นายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
Moit 13 ข้อ 2 รายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[ Mar 31, 2023, 2:39:28 PM]
Moit 13 ข้อ 3 ฟอร์มลงเว็บ
[ Mar 31, 2023, 2:14:10 PM]
Moit 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
[ Mar 31, 2023, 2:00:21 PM]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
[ Oct 20, 2022, 4:07:48 PM]
​แบบฟอร์มการขอผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
[ Mar 21, 2023, 2:34:57 PM]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
[ Mar 21, 2023, 2:33:53 PM]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
[ Feb 28, 2023, 12:40:15 PM]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
[ Jan 31, 2023, 3:32:19 PM]
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร ๑ และขอเผยแพร่ในเว็ปไซด์
[ Mar 21, 2023, 2:31:12 PM]
​รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ และขอเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
[ Mar 21, 2023, 11:24:27 AM]
ข่าวสมัครงานทั้งหมด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการรายเดือน) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
[ Feb 28, 2023, 9:02:17 AM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
[ Feb 24, 2023, 11:04:09 AM]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) 13-2-2566
[ Feb 13, 2023, 5:53:09 PM]
ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Dec 1, 2022, 9:04:50 AM]
ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) 14 พ.ย.65
[ Nov 29, 2022, 2:22:51 PM]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) พนักงานบริการ (ห้องฟัน) 1 ,ผู้ช่วยการพยาบาล 1
[ Nov 14, 2022, 9:03:04 AM]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) 30/09/2022
[ Sep 30, 2022, 10:21:47 AM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) 27/9/2565
[ Sep 27, 2022, 9:15:06 AM]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Sep 19, 2022, 10:13:30 AM]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Jun 29, 2022, 11:11:09 AM]
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Mar 8, 2023, 9:09:17 AM]
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)
[ Feb 23, 2023, 1:03:42 PM]
(ร่าง)ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้ง น้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
[ Feb 17, 2023, 1:32:06 PM]
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ด๗ รายการ
[ Feb 1, 2023, 1:59:17 PM]
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้ง น้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
[ Jan 13, 2023, 9:22:50 AM]
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ รายการ
[ Jan 9, 2023, 9:03:30 AM]
ประกวดราคาซื้อวัสดุ การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
[ Dec 27, 2022, 9:02:23 AM]
ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Dec 20, 2022, 10:22:59 AM]
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัดโนมัติ
[ Dec 19, 2022, 10:09:11 AM]
ประกวดราคาซื้อวัสดุ การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Dec 13, 2022, 10:35:16 AM]

.

Link หน่วยงานอื่นๆ  

               

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เลขที่ 11 หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

โทร 053-485371-6

โทร 053-485371-6 ต่อ 103

contact@dvhospital.go.th