เข็มมุ่ง


1. รพ.สีเขียว

2. การบำบัดผู้ป่วยด้วยเมทาโดน

3. การฟื้นฟูผู้พิการ

4. การเข้าถึงบริการผู้ป่วยที่ห่างไกล

5. smart hospital