นายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2565
[ Jan 25, 2023, 10:03:07 AM]
คำสั่งชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2566
[ Nov 10, 2022, 1:51:32 PM]
นโยบายการจัดการคุณภาพระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ์ ๖๐ พรรษา
[ Jun 13, 2022, 11:17:47 AM]
Moit4 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
[ Mar 31, 2022, 8:48:20 AM]
Moit 5 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[ Mar 30, 2022, 4:32:18 PM]
Moit 5 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม
[ Mar 30, 2022, 4:31:24 PM]
Moit 5 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์
[ Mar 30, 2022, 4:31:01 PM]
Moit 5 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม
[ Mar 30, 2022, 4:27:23 PM]
Moit 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 และขอเผยแพร่ในเว็ปไซด์
[ Mar 30, 2022, 4:19:45 PM]
Moit 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[ Mar 30, 2022, 4:15:08 PM]
ข่าวสมัครงานทั้งหมด
ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Dec 1, 2022, 9:04:50 AM]
ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) 14 พ.ย.65
[ Nov 29, 2022, 2:22:51 PM]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) พนักงานบริการ (ห้องฟัน) 1 ,ผู้ช่วยการพยาบาล 1
[ Nov 14, 2022, 9:03:04 AM]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) 30/09/2022
[ Sep 30, 2022, 10:21:47 AM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) 27/9/2565
[ Sep 27, 2022, 9:15:06 AM]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Sep 19, 2022, 10:13:30 AM]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Jun 29, 2022, 11:11:09 AM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Jun 27, 2022, 9:54:17 AM]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Jun 10, 2022, 2:51:44 PM]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Mar 31, 2022, 2:31:40 PM]
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ด๗ รายการ
[ Feb 1, 2023, 1:59:17 PM]
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้ง น้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
[ Jan 13, 2023, 9:22:50 AM]
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ รายการ
[ Jan 9, 2023, 9:03:30 AM]
ประกวดราคาซื้อวัสดุ การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
[ Dec 27, 2022, 9:02:23 AM]
ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Dec 20, 2022, 10:22:59 AM]
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัดโนมัติ
[ Dec 19, 2022, 10:09:11 AM]
ประกวดราคาซื้อวัสดุ การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Dec 13, 2022, 10:35:16 AM]
ประกาศเช่าและเอกสาร ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Dec 1, 2022, 9:04:17 AM]
ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Dec 1, 2022, 9:03:11 AM]
เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
[ Nov 30, 2022, 11:06:27 AM]

.

Link หน่วยงานอื่นๆ  

               

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เลขที่ 11 หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

โทร 053-485371-6

โทร 053-485371-6 ต่อ 103

contact@dvhospital.go.th