รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) พนักงานบริการ (ห้องฟัน) 1 ,ผู้ช่วยการพยาบาล 1


ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน) พนักงานบริการ (ห้องฟัน) 1 ,ผู้ช่วยการพยาบาล 1

Attachments