ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงาบประมาณ 2567


ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงาบประมาณ 2567

Attachments