ประกาศ ​เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19


ประกาศ ปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 รับ Walk in สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน อายุ 12 ปีขึ้นไป เลือกได้ สูตร 1 และสูตร 4 ส่วน อายุ 18 ปีขึ้นไปเลือกได้ 4 สูตร

สูตร 1 เข็ม 1 Pfizer + เข็ม 2 Pfizer / สูตร 2 เข็ม 1 AstraZeneca + เข็ม 2 Pfizer / สูตร 3 เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 AstraZeneca / สูตร 4 เข็ม 1 Moderna + เข็ม 2 Moderna / และรับ Walk in สำหรับผู้ที่รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม3)

Pfizer หรือ AstraZeneca สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม เกิน 3เดือน หรือ 90 วัน Pfizer สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม เกิน 6 เดือน