ขอเลื่อนการสอบจ้างเหมา 15 อัตรา จากเดิม สอบวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ขอเลื่อนสอบออกไปไม่มีกำหนด


ขอเลื่อนการสอบจ้างเหมา 15 อัตรา จากเดิม สอบวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ขอเลื่อนสอบออกไปไม่มีกำหนด