นายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
นโยบายการจัดการคุณภาพระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ์ ๖๐ พรรษา
[ Jun 13, 2022, 11:17:47 AM]
Moit4 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
[ Mar 31, 2022, 8:48:20 AM]
Moit 5 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[ Mar 30, 2022, 4:32:18 PM]
Moit 5 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม
[ Mar 30, 2022, 4:31:24 PM]
Moit 5 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์
[ Mar 30, 2022, 4:31:01 PM]
Moit 5 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม
[ Mar 30, 2022, 4:27:23 PM]
Moit 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 และขอเผยแพร่ในเว็ปไซด์
[ Mar 30, 2022, 4:19:45 PM]
Moit 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[ Mar 30, 2022, 4:15:08 PM]
Moit 4 ข้อ 2.1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาติเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซด์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุฯ
[ Mar 30, 2022, 4:12:05 PM]
ประกาศ ​เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19
[ Dec 30, 2021, 3:48:04 PM]
ข่าวสมัครงานทั้งหมด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Jun 29, 2022, 11:11:09 AM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Jun 27, 2022, 9:54:17 AM]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Jun 10, 2022, 2:51:44 PM]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Mar 31, 2022, 2:31:40 PM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Mar 28, 2022, 3:58:55 PM]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)
[ Mar 10, 2022, 10:44:37 AM]
ขอเลื่อนการสอบจ้างเหมา 15 อัตรา จากเดิม สอบวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ขอเลื่อนสอบออกไปไม่มีกำหนด
[ Dec 24, 2021, 9:30:21 AM]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) นักรังสีเทคนิค 1 , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2
[ May 11, 2021, 11:24:55 AM]
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)
[ May 11, 2021, 11:24:55 AM]
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชซานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
[ Jul 11, 2022, 9:48:40 AM]
ร่างประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม 70%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Jul 6, 2022, 3:08:36 PM]
ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม ๒0%) ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Jun 30, 2022, 1:51:46 PM]
(ร่าง)ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เรื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ค่าเสื่อม 20%)
[ Jun 24, 2022, 3:15:46 PM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ค่าเสื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Jun 6, 2022, 11:50:56 AM]
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ค่าเสื่อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ May 18, 2022, 9:35:47 AM]
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[ May 10, 2022, 12:01:40 PM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
[ Mar 28, 2022, 11:43:31 AM]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[ Mar 28, 2022, 11:42:23 AM]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้ง 2
[ Mar 15, 2022, 12:42:31 PM]

.

Link หน่วยงานอื่นๆ  

               

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เลขที่ 11 หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

โทร 053-485371-6

โทร 053-485371-6 ต่อ 103

contact@dvhospital.go.th